Lokalita a med

25.02.2013  O medu
 

Množství a vlastnosti medu jsou podmíněny výběrem stanoviště. Dobře zvolené stanoviště je základem úspěchu! Je potřeba pochopit, že dolet včel je cca5 kmod úlu a v tomto prostoru by tedy měly najít silné zdroje snůšky – čím blíže, tím lépe.

Moje včelstva jsou umístěna v Brně-Řečkovicích. Řečkovice jsou periferií Brna a včely tak mohou využít pastvy, kterou jim poskytuje „městská“ krajina (lipové aleje, ovocné stromy a květinové zahrady) a současně i „zemědělská“ krajina (polní plodiny, lesní porosty). V okolí se také vyskytuje několik vodních ploch a toků, a tak mají včely zajištěny vydatný a celosezónně dosažitelný zdroj vody.

Pokud nekočujete za pastvou, objevíte pravidelné (časově poměrně dobře předvídatelné) opakování snůškových vrcholů a mnoho situací budete schopni řešit se značným předstihem. V Řečkovicích se střídají následující snůškové vrcholy:

 1)      jarní květová snůška (květen-červen); kdy včely sbírají nektar především z ovocných stromů a z řepky olejky. Minoritně je v medu zastoupen nektar z javorů, jírovce a medovice z jilmů, dubů a bříz.

2)      letní květová snůška (červen); v tomto období kvete především akát.

3)      letní  smíšená snůška (červen-červenec); kdy zdrojem medu je především nektar z lip a medovice z lip a smrků. Minoritně je v medu zastoupen nektar z bezu černého a pámelníku.

 Podle průběhu počasí jsou některé vrcholy vydatnější a jiné se nemusí vyskytnout vůbec. Snůškové vrcholy bývají časově odděleny (cca týdenní pauzou), ale není to pravidlo. Vše je závislé na rozmarech počasí. Např. vydatnost jarní květové snůšky je závislá na zasetí a přezimování řepky olejky v okolí stanoviště včel. Letní květová snůška bývá ovlivněna sílou zimních mrazů (květy akátů jsou za silných mrazů „spáleny“). Chuť a barva medu z letní smíšené snůšky je výrazně ovlivněná přítomností nebo absencí producentů medovice (z medovice včely vytvářejí „lesní“ med).

 Uvědomuji si, že lokalita není zcela optimální, ale při jejím výběru jsem zvažoval i dosažitelnost zázemí. V kombinaci těchto dvou faktorů tedy snůškové poměry/dostupnost zázemí jsem naprosto spokojen.