Chov matek

04.06.2014  O včelách
 

Dlouho jsem se bránil chovu matek. V poměru k počtu včelstev mi to přišlo velmi pracné, resp. časově náročné. Každý rok jsem měnil 2–3 matky, které jsem koupil od známých chovatelů. U těchto matek se dají předvídat jejich vlastnosti a jsou kvalitní (mají dostatek feromonu, intenzivně plodují atd.). Bohužel v posledních letech včely z neznámých důvodů měnily právě tyto koupené matky. Někdy tak učinili ještě stejný rok po přidání – zpravidla nechaly matku rozklást a pak ji tichou výměnou nahradily nebo si počkaly na jaro příštího roku. Výpadky plodování se samozřejmě projevily v síle včelstva a potažmo v množství medu. Ekonomické ztráty začaly být veliké a to nemluvím o tom, že dcery koupených matek již mají horší vlastnosti (především jsou rozbíhavější a bodavější). Také mě to stojí nemálo úsilí dostat takováto včelstva do kondice.

Letos včelařím již s 18 včelstvy, a proto jsem se rozhodl, že chov matek nemohu více opomíjet. Teorie chovu matek je jednoduchá, praxe je však mnohem obtížnější. Učení holt z nebe nepadají. Pomalu zjišťuji, co všechno k úspěšnému odchovu matek bude potřeba – mateří misky, přelarvovací lžička, dobrá svítilna, oplodňáčky… První série matek na začátku května nebyla přijata. Ke konci května jsem nalarvil druhou sérii – uvidíme, zda budu úspěšnější.

Pokračování příště … ;-)