Blíží se konec srpna a sezóna je již dávno u konce. Letošní rok je předznamenám velmi rychlým přechodem ze zimy do jara (nebo možná rovnou do léta). Jeden den byla zima a druhý den jaro, resp. léto. Celý duben a květen jsem se bál, že přijdou mrazy a včely dostanou od přírody pořádnou lekci. Naštěstí jsem se bál zbytečně.

Druhá moje obava byla, že včelstva nebudou včas připravená na sezónu. Rostliny a dřeviny totiž velmi intenzivně reagovaly na vyšší teploty a rozkvétaly za velmi krátkou dobu. Některé druhy dřevin vykvetly o 14 dní dříve než je na mém stanovišti obvyklé! Bohužel včely to mají zařízeno jinak. Od položení vajíčka po vylíhnutí dělnice uběhne 21 dní; než dělnice začne sbírat nektar, tak to trvá dalších 20 dní. Tento proces nejde moc ošidit. Včelstva tak sice nestihla počátek jarní snůšky, ale podařilo se jim alespoň využít její druhou polovinu. Vydařila se i snůška z lip a to i přesto, že medovice letos vůbec žádná nebyla.

Obrovskou radost i úlevu jsem prožíval na jaře, protože téměř všechna včelstva vyzimovala v pořádku. Byl jsem tomu rád i z toho důvodu, že spousta mých kolegů a kamarádů včelařů přišla o většinu svých včelstev. To co jsem prodělal se svými včelstvy minulý rok, to letos postihlo je. Příčina – neznámá!

Pak už se mohu pochlubit jen drobnostmi: dařilo se mi i odchovávat matky a obměnit jich cca 1/3. Jako velmi platné se ukazuje i barevné značení na úlech, které výrazně snížilo zalétávání včel a sním i každoroční a opakující se nápadné rozdíly v síle včelstev.

Suma sumárum – letošní sezónu lze považovat za úspěšnou.