Každý rok/každá sezóna, je unikátní počasím, které ji utváří. Na průběhu počasí závisí množství snůšky a výsledné složení medu.

Sezóna 2012 byla předznamenána silnými mrazy v zimním období (až-20 °C). Následně noční mrazy v jarním období „spálily“ květy některých významných medonosných rostlin. V okolí mého stanoviště tak např. došlo k výpadku snůšky z akátů. Květy ovocných stromů a řepky olejky naštěstí zůstaly nedotčeny.

Sušší počasí v červnu a v červenci nepřálo producentům medovice (mšice, červci, mery, molice). Likvidaci těchto producentů, pak dokonali jejich predátoři (především slunéčka) a tak se loni vůbec nevyskytoval tzv. lesní med (medovicový med). Na mé lokalitě se sice čistě medovicový med nikdy nepodařilo včelám nasbírat, ale vždy tvořil nedílnou součást poslední snůšky.

Kombinace výše uvedených nepříznivých faktorů způsobila, že někteří včelaři v ČR mají medu jen velmi málo. Osobně jsem však se sezónou 2012 spokojen. Ztrátu jednoho snůškového vrcholu mi vynahradily nadprůměrné snůšku z ovocných stromů a řepky a následně z lip. Včelařská maringotka uspěla v zátěžovém testu – jak v komfortu práce se včelami, tak i v průběhu medobraní. Do budoucna bude ještě potřeba vyřešil odvětrání prostoru, kde se meduje, neboť při obraně před slídícimi včelami, docházelo k přehřívání obsluhy :) .